✅دستگاه ۸ کانال برند Britoon با قابلیت انتقال تصویر روی موبایل
✅ ۸عدد دوربین بالت برند Zvision
✅هارد ۱ترا بایت بنفش
✅فیش bnc به تعداد ۱۶عدد
✅فیش نری تغذیه ۸عدد
✅کابل ترکیبی ( تصویر و تغذیه) ۱۰۰متر
✅منبع تغذیه ۱۲ ولت یا8 عدد تغذیه 12ولت