ایران دزدگیر کیست؟

برای شناخت ایران دزدگیر بهتر است که با یک پرنده مقدس آشنا شوید، جغد ، اما چرا ؟

جغد پرنده‌ایست با سری بزرگ و منقاری پهن،چنگال‌های تیز و نیرومندی دارد. از هوای تاریک ترسی و واهمه ای ندارد و به آن علاقه نشان می‌دهد. پرواز جغد بی صداست، جغد سمبل رازآمیزی و مظهر هوشی خاموش است. در فرهنگ ایران باستان و در دین زرتشت از را مرغ وهومن می‌نامند. بعنی دوست دار حق، این نام مرغ افسانه‌ای است که که اهورا مزدا اورا آفرید تا یاریگر فرشتگان و ایزدن روی زمین باشد. جغد با از بین بردن ناپاکی‌ها، امکان به قدرت رسیدن پلیدی و تضعیف اهورامزدا را کم می‌کند.

حالا دریافتید که چرا ایران دزدگیر از شما خواست پیش از آنکه با ایران دزدگیر آشنا شوید، کمی درباره این پرنده اسرارآمیز بدانید؟

ما در ایران دزدگیر معتقدیم که طبیعت بهترین آموزگار ماست و بر همین اساس جغد را  الگو و سمبل خود قرار داده‌ایم و با کشف بیشتر رمز و رازهای این پرنده اسرار آمیز بیشتر به صفات خوب خود اضافه خواهیم کرد.

برند ایران دزدگیر در سال 1400 توسط زال پرتوی برای ادامه راه و مسیر برند پیشین خودش تاسیس شد.

درباره ما ایران دزدگیر

ما امنیت و آرامش و راحتی را برایتان به ارمغان خواهیم آورد.

به عنوان نگهبانی محافظ، از دارایی  و عزیزان شما مراقیت خواهیم کرد.

همیشه بیدار، هیمشه هوشیار

برخی از مشتریان ایران دزدگیر