✅دستگاه ۸ کانال برند Britoon با قابلیت انتقال تصویر روی موبایل
✅ ۶عدد دوربین بالت برند Zvision
✅هارد ۵۰۰ گیگ
✅فیش bnc به تعداد ۱۲عدد
✅فیش نری تغذیه ۶عدد
✅کابل ترکیبی ( تصویر و تغذیه) ۱۰۰متر
✅منبع تغذیه ۱۲ ولت یا 6 عدد تغذیه