دزدگیر آپارتمانی آریوسیس
. دستگاه دزدگیر یک عدد چشم روی دستگاه
. آژیر
. مگنت بی سیم
. یک عدد ریموت

قابلیت اضافه کردن تا  2 چشم با سیم و 10 عدد چشم بیسیم فرکانس 433 و ریموت

نصب آسان

دارای باطری داخلی نگه داشتن شارژ بدون برق تا حدود 30 ساعت

گرینه مناسبی برای آپارتمان نشین ها و مغازه